Skip to content

Đánh giá ngoài nội bộ

  Trong hai ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2012, Trường ĐH CNTT đón Đoàn đánh giá ngoài ĐHQG-HCM đến đánh giá ngoài nội bộ Trường về sự phù hợp của nội dung báo cáo tự đánh giá so với các tiêu chuẩn đã được quy định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 (gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí).
  Đoàn ĐGN gồm 7 thành viên, trong đó có PGS.TS Lê Quang Minh, phó Giám đốc ĐHQG-HCM làm trưởng đoàn, các thành viên còn lại đều là lãnh đạo đại diện cho các trường đại học trong và ngoài ĐHQG-HCM. Tổ thư ký là các thành viên thuộc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo – ĐHQG-HCM.
  Đến tham dự trong buổi phỏng vấn của Đoàn ĐGN còn có đại diện các doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên, học viên các khóa, các hệ đào tạo và các CB-GV của Trường.

Sau đây là một số hình ảnh về 2 ngày làm việc của Đoàn ĐGN ĐHQG-HCM tại Trường ĐH CNTT:

image001

image002

image003

Đại diện các doanh nghiệp tham tham gia phỏng vấn

image004