Skip to content
Trường Đại học CNTT được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thương mại điện tử

Contact Us

University of Information Technology

Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.

Tel: (08) 372 52002

Fax: (08) 372 52148

Email: info@uit.edu.vn

Website: http://www.uit.edu.vn